Leadgeneratie

Leadgeneratie betreft alle activiteiten die gericht zijn op het in contact komen met potentiële klanten, hiervan (contact)informatie verkrijgen en bereid te maken tot nader contact. Het betreft hierbij zowel online als offline activiteiten.

Een verkoop traject doorloopt in het algemeen een aantal fasen. Allereerst wordt op basis van (marketing) activiteiten een potentiele klant gespot, geïnventariseerd en de interesse gepeild. indien er voldoende interesse bestaat wordt er een daadwerkelijk verkooptraject gestart. Indien er van een potentiele klant niet genoeg informatie is, of de interesse onduidelijk of onvoldoende is, kunnen er aanvullende activiteiten ondernomen worden om de informatie te achterhalen of de interesse te stimuleren (lead nurtering).

Iedere organisatie moet criteria vaststellen waar een “lead” aan moet voldoen ten aanzien van:

  • Criteria ten aanzien van de definitie van een potentiële klant is. Bijvoorbeeld als de potentiele klant daadwerkelijk in staat is het product te kopen. Dit wordt vaak in termen van budget, autoriteit, noodzaak en tijdlijn(BANT) gedefinieerd
  • Criteria ten aanzien van de informatie die verkregen of bekend moet zijn. Bijvoorbeeld naam/telefoon/adres/etc. bekend
  • Criteria ten aanzien van de mate van interesse. Bijvoorbeeld of er de wil bestaat om een afspraak te maken, of dat er hele sterke interesse bestaat om de prijs te weten te komen van een product (=koop indicatie)Lead generatie

Actsmarter helpt graag bij verbeteren van de leadgeneratie en het optimaliseren van de verkopen door:

  • Een duidelijk profiel te maken van de doelgroep
  • Het koopproces van de klant in kaart te brengen
  • Lead genererende campagnes en activiteiten te ontwikkelen
  • Het uitvoeren en implementeren van de campagnes en activiteiten
  • Het meetbaar en stuurbaar maken van de leadgeneratie en hiermee resultaten te sturen.

 

 Klik hier om meer informatie te krijgen