Buyer Persona & Buyer Modeling

Een Buyer Persona is een weergave van de doelgroep in de vorm van een archetype koper. De doelgroep gedetailleerd in kaart gebracht om op een zo optimale manier uw klant te kunnen bereiken. Hierbij wordt onder andere in kaart gebracht.

  • Wie is de typische gebruiker van uw product of oplossing
  • Wat is belangrijk voor deze gebruiker
  • Hoe zoekt deze gebruiker naar informatie
  • Wat zijn de angsten en onzekerheden van de gebruiker
  • etc.

Bij Buyer modeling wordt het koopproces van de koper gemodelleerd. Hierbij worden alle stappen in het koopproce beschreven en in kaart gebracht welke factoren en informatie een rol spelen bij het nemen van de opeenvolgende stappen, tot de uiteindelijke aankoop beslissing.

Met deze informatie kunnen de propositie en de benadering van de verkopende organisatie zo goed mogelijk afgestemd worden op de koper, maar wordt ook in kaart gebracht hoe op een een zo optimale manier de koper te benaderen en hoe het beste met hem te communiceren.